Sách Đã Xuất bản

Quý độc giả có thể đặt mua sách trên mạng tại Amazon (xin bấm vào đường link), hoặc đặt mua trực tiếp tại Học Viện Công Dân (download phiếu đặt hàng ở cuối trang).

Ghi chú: S & H là giá bưu phí gửi trong nội địa Hoa Kỳ

Sách mới xuất bản 2015

Yến Hội (Symposium-Plato: Dịch giả Đỗ Khánh Hoan)

Giá bán: $25.00

S & H: $3.99

Đợt Sóng Dân chủ hoá Thứ Ba (The Third Wave fo Democratization-Samuel Huntington: Dịch giả Trần Lương Ngọc)

Giá bán: $25.00

S & H: $3.99

 

Sách xuất bản từ 2007-2014  

Hoa Kỳ và Các Bài học Dân chủ (US State Department: Dịch giả Trần Lương Ngọc)

 

Giá bán: $25.00

S & H: $3.99

 

 

 

Giá bán: $20.00 .

S&H:$3.99

 

 

 

 

 

Khế Ước Xã hội (Social Contract, J. J. Rousseau: Dịch giả Dương Văn Hóa)

Giá bán: $15.00

S&H:$3.99

 

 

 

 

Vài Suy nghĩ về Giáo dục (A Few Thoughts on Education, John Locke: Dịch giả Dương Văn Hóa)

Giá bán: $10.00

S&H:$3.99

 

 

 

 

Odyssêy (Odyssey, Homer: Dịch giả Đỗ Khánh Hoan)

Giá bán: $25.00

S&H:$3.99

 

 

 

 

Cộng Hòa (Republic, Plato: Dịch giả Đỗ Khánh Hoan)

Giá bán: $25.00

S&H:$3.99

 

 

 

 

Chính Trị Luận (Politics, Aristotle: Dịch giả Nông Duy Trường)

Giá bán: $25.00

S&H:$3.99

 

 

 

 

Ngày cuối trong đời Socrates (The Last Days of Socrates, Plato: Dịch giả Đỗ Khánh Hoan)

Giá bán: $20.00

S&H:$3.99

 

 

 

 

Lẽ Thường (Common Sense, Thomas Paine: Dịch giả Nông Duy Trường)

Giá bán: $15.00

S&H:$3.99

 

 

 

 

Nhận thức là Hồi tưởng (Knowledge is Recollection, Plato: Dịch giả Đỗ Khánh Hoan)

Giá bán: $25.00

S&H:$3.99

 

 

 

 

Tự Do Luận (On Liberty, John S. Mill, Dịch giả Dương Văn Hóa)

Giá bán: $20.00

S&H:$3.99

 

 

 

 

Xin điền Phiếu Đặt hàng và email về icevn@icevn.org hoặc gửi qua bưu điện

Học Viện Công Dân
9888 Bissonnet St., Suite 660
Houston, TX 77036

Hay qua Paypal trên trang nhà của HVCD.