Tin & Sự Kiện

Chào mừng bạn đến với HVCD

Học Viện Công Dân, một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, 501 (c) (3), được thành lập vào tháng 10, 2005 tại Houston, Texas, nhằm phát huy và quảng bá các kiến thức căn bản về Công Dân Học, về trách nhiệm xã hội, và về các bổn phận, trách nhiệm và quyền lợi công dân tại Việt Nam.

Chương trình của Học Viện Công Dân chú trọng vào các lãnh vực phát triển kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp, kỹ năng điều hành và quản trị minh bạch doanh nghiệp, công dân giáo dục, và phiên dịch các tài liệu về ngôn ngữ, văn hoá liên quan đến kiến thức công dân. Chương trình này sẽ giúp cho công dân Việt Nam hoạt động hữu hiệu hơn trong môi trường kinh tế toàn cầu đang phát triển nhanh chóng hiện nay.

Trang nhà của Học Viện Công Dân là một trong những phương tiện để cung ứng các khoá học hàm thụ về Công Dân Học, và thư viện trực tuyến gồm có các tài liệu, sách vở liên quan đến kiến thức công dân, quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp. Học Viện Công Dân hân hoan đón nhận mọi ý kiến và đề nghị của quý bạn. Xin liên lạc về info@icevn.org