Chào mừng bạn đến với HVCD

Học Viện Công Dân, một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, 501 (c) (3), được thành lập vào tháng 10, 2005 tại Houston, Texas, nhằm phát huy và quảng bá các kiến thức căn bản về Công Dân Học, về trách nhiệm xã hội, và về các bổn phận, trách nhiệm và quyền lợi công dân tại Việt Nam.

Thông báo các khoá học 2016

Học Viện Công Dân trân trọng thông báo về các khóa học trực tuyến năm 2016. Các khóa học dưới đây được cung cấp miễn phí cho các học viên.

Ghi chú: Học viên chỉ có thể ghi danh cho một trong hai lớp trong cùng thời gian mà thôi.

  • Khóa Công Dân Học CDH4301-216 sẽ được khai giảng ngày 03 tháng 8, 2016. Thời hạn ghi danh: 7/7/16 - 28/7/16. Học trình là 12 tuần, từ 3/08/16 - 26/10/16.
  • Khóa Doanh Nghiệp Căn Bản ENT1301-316 sẽ được khai giảng ngày 17 tháng 8, 2015. Thời hạn ghi danh: 25/07/16-13/08/16. Học trình là 6 tuần, từ 17/08/16 - 21/09/16. 

Ghi danh khóa CDH4301-216 tại đây

Ghi danh khóa ENT1301-316 tại đây

Quebec: Cuộc Cách Mạng Thầm Lặng

Nhìn chung qua các chương trình của Lesage nhằm cải tổ xã hội, ta thấy bước đầu tiên ông làm là “Khai Dân Trí” – Giáo dục là trọng điểm của Cách Mạng Thầm Lặng: Người dân Québecois nói tiếng Pháp được khuyến khích, nâng đỡ, trợ giúp để học hành. Sau nữa là “Chấn Dân Khí” qua các chương trình kỹ thuật và kỹ nghệ nặng gây nên niềm tự hào dân tộc như “Ta có thể làm được,” hoặc “Ta làm chủ lấy nhà ta.” Và sau nữa là cải tổ dân sinh, san bằng sự bất công trong nấc thang xã hội. Điểm cần đáng lưu ý là để cải tổ được dân sinh, chính người dân phải có khả năng tương ứng với địa vị xã hội của họ (một kỹ sư gốc Pháp và kỹ sư gốc Anh phải được đối xử bình đẳng, chứ không phải thực hiện cách mạng vô sản làm xáo trộn trật tự xã hội, như ta đã biết).

 

Cộng hòa? Dân chủ? Có gì khác biệt?

Các chế độ Cộng hòa, từ bản chất của nó, hướng về chính thể tự do, không phải vì các chế độ này được bầu ra bởi các công dân của chính thể đó, nhưng vì chế độ này bị hiến chương hạn chế trách nhiệm và quyền hạn của nhà nước. Sự việc dân chúng bầu ra những người đại diện chẳng liên quan gì với việc tạo ra tự do. Tính nhất quán và hợp lý của bản hiến chương, cũng như sự nguyện ý của những người chấp nhận sống theo bản hiến chương mới là điều làm cho người dân được tự do.

Giáo dục Tự do (Liberal Education) Là Gì?

Khi Hy-lạp bị La-mã chinh phục vào khoảng năm 146 TCN, học thuật Hy-lạp được du nhập sang La-mã và trở thành nền tảng giáo dục cho giới tinh hoa, còn được gọi là liber homo (người tự do) của La-mã và phát triển mạnh mẽ. Người có công trong việc du nhập và phổ biến học thuật Hy-lạp vào La-mã là Cicero; sau một thời gian người La-mã thêm vào các môn thuộc tam khoa và tứ khoa các môn y học và kiến trúc (Perrin, 2011).

Huyền thoại về Chủ nghĩa Xã hội kiểu Scandinavia

Những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ, nhìn chung là những người phản đối chủ nghĩa tư bản toàn cầu và tự do mậu dịch, nhưng các nước Scandinavia hoàn toàn đi theo những thứ đó. Tạp chí The Economist mô tả các nước Scandinavia như "các nước kiên cường theo tự do mậu dịch nhưng chống lại sự cám dỗ của việc can thiệp [vào thị trường] ngay cả để bảo vệ các công ty mang tính biểu tượng." Có lẽ đây là lý do tại sao Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển nằm trong số các quốc gia [có nền kinh tế được] toàn cầu hóa nhất trên toàn thế giới. Các nước này cũng nằm trong top 10 các quốc gia thuận lợi nhất cho kinh doanh.

Chính quyền Đại biểu và Dân chủ

James Madison, một trong những kiến trúc sư chính của bản hiến pháp của Mỹ, đã xem hệ thống đại diện là một phương cách chữa căn bệnh bè phái. Bè phái, theo Madison là “một số công dân, không cần biết là đa số hay thiểu số của toàn thể công dân, kết hợp lại với nhau và được thúc đẩy bởi một nhiệt tình chung, hay bởi quyền lợi chung, đi ngược lại với quyền của những công dân khác, hay ngược lại với quyền lợi tổng hợp và vĩnh cửu của cộng đồng” (Luận đề Liên bang, số 10). Hiển nhiên, nếu một bè phái chỉ là một thiểu số trong cộng đồng chính trị, thì sẽ chẳng có vấn đề gì, bởi vì thủ tục dân chủ về sự bình đẳng của lá phiếu sẽ cho phép đa số đánh bại những quan điểm “ác hại” của phe phái đó. Vấn đề xảy ra nếu bè phái đó lại là đa số. Trong trường hợp này, chính cái mô hình chính quyền đại chúng sẽ cho phép phe đa số “hy sinh cả phúc lợi chung và quyền của những công dân khác cho nhiệt tình và quyền lợi của phe nhóm.” Vấn nạn này vẫn thường được gọi là “sự chuyên chế của đa số.”

Các Nguyên Tắc Bầu Cử Dân Chủ

Bằng cách quyết định một cách hoà bình ai là người có quyền cai trị và bằng công nhận các quyết định của người cai trị là hợp pháp, các cuộc bầu cử cho ta những câu trả lời then chốt mà bất cứ chế độ chính trị nào cũng gặp phải. Các mục đích này có thể đạt được dễ dàng hơn khi một hệ thống bầu cử có những đặc điểm khiến cho nhiều người cùng công nhận là các cuộc bầu cử đã tự do và công bằng. Những yếu tố thuận lợi cho quan điểm đó là quyền bầu cử và việc tham gia bầu cử có tính cách mở rộng nhiều hơn là hạn chế; sự đồng đều trong số phiếu để cho không có số phiếu của nhóm này nhiều hơn số phiếu của nhóm kia; kết quả của cuộc bầu cử phải được quyết định bằng những luật lệ đã ấn định từ trước, và việc gian lận trong khi bỏ phiếu và đếm phiếu phải giảm tới mức tối thiểu có thể thực hiện được.

 Syndicate content