Những thắc mắc khác — FAQ

1. Làm sao để tôi có thể ghi danh học các lớp học trực tuyến? Khi đến ngày ghi danh, bạn chỉ cần vào phần tiếng Việt của ICEVN website…..

Read more

Thông báo các khoá học 2018

Thông báo các khoá học 2018   Học Viện Công Dân trân trọng thông báo về các khóa học trực tuyến năm 2018. Các khóa học dưới đây được cung…..

Read more

Khóa Doanh Nghiệp Căn Bản

Khóa Doanh Nghiệp Căn Bản ENT-417 sẽ được khai giảng ngày 15 tháng 11, 2017. Thời hạn ghi danh: 17/10-08/11/17. Học trình là 6 tuần, từ 15/11 – 20/12/17. Ghi…..

Read more

Thông báo các khoá học 2017

Học Viện Công Dân trân trọng thông báo về các khóa học trực tuyến năm 2017. Các khóa học dưới đây được cung cấp miễn phí cho các học viên.…..

Read more