Hội Đồng Cố Vấn

 • Giáo sư Frederick Brown, Giáo sư Trường Cao Học về Nghiên Cứu Quốc Tế, Đại học Johns Hopkins, Washington DC.
 •  Giáo sư Doãn Quốc Sỹ, nguyên Giáo sư Đại học Văn Khoa, Đại học Vạn Hạnh, Saigon (1962-1975), Houston, Texas.
 •  James H. Hall, nguyên Trưởng Phái bộ Liên Lạc của Hoa Kỳ tại Việt Nam trước khi tái lập bang giao Mỹ-Việt, 1994-1997; chuyên viên tư vấn về các vấn đề an ninh quốc tế cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Austin, Texas.
 • J.D. Hokoyama, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành và cũng là sáng lập viên của tổ chức huấn luyện về lãnh đạo cho sắc dân châu Á-Thái bình dương (LEAP), Los Angeles, California.
 • Giáo sư Lê Xuân Khoa, nguyên Giáo sư Trường Cao Học về Nghiên Cứu Quốc Tế, đại học Johns Hopkins, nguyên chủ tịch danh dự của tổ chức SEARAC (Trung Tâm Tác Vụ Đông Dương và sau này đổi thành Trung Tâm Tác Vụ và Nghiên Cứu dành cho Người Mỹ gốc Đông Nam Á), Irvine, California.
 • Nguyễn Mạnh Cường, Tiến sĩ, Luật sư, Comprehensive Immigration Services, Houston, Texas.
 • Jeff Watkins, Giám Đốc Điều Hành, YMCA International, Houston, Texas.

Hội Đồng Quản Trị

 • Nông, Duy Trường, ph.D., Chủ tịch, Houston, Texas
 • Hoàng, Nguyên Đức Phó Chủ tịch, Houston, Texas
 • Nguyễn, Cẩm-Vân, Thủ quỹ, Austin, Texas
 • Huỳnh, Như-An, Sinh viên Vụ, San Diego, California
 • Nguyễn Lâm, Kim Oanh, Ph.D., Washington, DC.
 • Vũ, Linh, San Jose, California.
 • Vũ, Thuận, MD, Dallas, Teax

Hội Đồng Điều Hành

 • Nông, Duy Trường, ph.D., Giám đốc Điều hành
 • Hoàng, Nguyên Đức, Giám đốc Chương trình giáo dục Doanh nghiệp
 • Nguyễn-Lâm Kim Oanh, Ph.D., Giám đốc Chương trình Giáo dục và Học Vụ
 • Nguyễn Phúc, Anh Lan, DBA., Giám đốc Chương trình Tiếp thị và Phát triển

Ban Giảng Huấn

Cao Anh Quân, Ph.D.; Spectrum Knowledge Eastcoast, Managing Partner

Dương Phương Mai, BA (Accounting), MBA, CPA; Financial Reporting Manager

Hoàng Nguyên Đức, MSc., MBA

Lê Minh Thịnh, B.A.Sc.,M.A.Sc.,Ph.D

Lương Hoàng Nam, BSEE, MBA

Nguyễn Công Hùng, John, PhD, PCC; Lighthouse Leadership Coaching

Nguyễn Phúc Anh Lan, BS, MS, DBA

Nguyễn Vĩnh Lân, BS., PE., MBA

Nông Duy Truờng, BS., MA, Ph.D.

Phạm Hồng Vũ, Ph.D.; Spectrum Knowledge,President

Trần Ly Băng, BS., MBA; NASA, Engineer

Ban Dịch Thuật và Tu Thư

Dương Văn Hóa, Toronto, Canada

Dương Phương Mai, Houston, TX

Đỗ Khánh Hoan, Toronto, Canada

Đỗ Kim Thư, Austin, TX 

Đỗ Như Hằng, Toronto, Canda

Lê Hữu Phụng, Houston, TX 

Lê Minh Thịnh, PhD, Montreal, Canada

Nguyễn Ngọc Bảo, Houston, TX

Nguyễn Quốc Cường, Houston, TX

Nguyễn Minh Duy, MD.; US Navy, CA

Nguyễn Hồng Liên, New York, NY

Nguyễn Cẩn Ngọc, Houston, TX

Trần Lương Ngọc, Ottawa, Canada