I. Mục đích: Mục đích của khóa Công Dân Học là cung cấp thêm các kiến thức và kỹ năng cần thiết để một công dân có thể sinh hoạt một cách hữu hiệu và có trách nhiệm trong xã hội.

II. Hình thức: Khoá học được tổ chức theo hình thức hội thảo chuyên đề (seminar), học viên và giảng viên sẽ thảo luận về các đề tài qua phương tiện diễn đàn (forum) trên website của HVCD. Sau khi ghi danh học và được chấp thuận, học viên chỉ cần “vào lớp” (log on) mỗi tuần một lần để hạ tải tài liệu và gửi bài tập qua hộp thư của Học Viện Công Dân.

III. Nội Quy: Sau đây là Nội Quy của CDH4301

  1. Học viên phải tham dự đều đặn trong suốt quá trình của khóa học bằng cách “log on” vào lớp học ít nhất mỗi tuần một lần.
  2. Học viên phải tham gia thảo luận đều đặn về đề tài của mỗi bài, theo câu hỏi được ghi trong bài học.
  3. Học viên vắng mặt quá 3 lần sẽ được coi như tự ý nghỉ học và sẽ không còn được vào lớp học.
  4. Tôn trọng sự khác biệt trong quan điểm và ý kiến của người khác và sử dụng ngôn ngữ hòa nhã khi thảo luận.

IV. Chương trình Công Dân Học được tổ chức miễn phí cho mọi học viên Việt Nam muốn tham dự, gồm các phần sau:

  • Đạo đức Công dân (3 tuần + kiểm tra)
  • Kiến thức Công dân (4 tuần + kiểm tra)
  • Hoạt động Công dân (3 tuần + kiểm tra)
  • Dự án Mãn khóa (2 tuần)

Học viên được xem là hoàn tất khóa học khi tham gia đầy đủ các lớp học, thảo luận trên Diễn Đàn và làm bài kiểm.

Ngoài ra, học viên được yêu cầu thực hiện Dự án Mãn khóa nhằm áp dụng những kiến thức đã thu thập trong khóa học (không bắt buộc). Học viên nào soạn Dự án Mãn khóa có tính chất khả thi và có thể áp dụng được tại cộng đồng mình đang sinh sống sẽ được nhận một học bổng $150.00 USD.

Ghi Chú:

1. Học bổng $150.00 USD chỉ dành cho những học viên đã hoàn tất mỹ mãn khóa CDH4301, nộp Dự án Mãn khóa và đang sinh sống tại VN.

2. Xin quý học viên cho địa chỉ thực và chính xác, vì học bổng sẽ được gửi đến học viên qua địa chỉ ghi trong hồ sơ học vụ.

Học Viện Công Dân sẽ tiếp tục trợ giúp, cố vấn cho học viên khi thực hành chương trình do chính mình soạn thảo trong khoá học.

Nếu bạn còn những thắc mắc khác thì bấm vào đây