Tiểu Luận Dân Chủ

Tiểu Luận Dân Chủ

Học Viện Công Dân trân trọng giới thiệu Tiểu Luận Dân Chủ gồm những bài viết được dịch sang Việt ngữ về các thành tố quan yếu tạo thành chế độ và xã hội dân chủ; trong đó Hoa Kỳ được dùng như một trường hợp khảo sát. Các bài viết này do một số giáo sư đại học Hoa Kỳ đăng tải trong các tạp chí chuyên đề hoặc trên mạng lưới toàn cầu.

Mặc dù dân chủ là một giá trị có tính phổ cập, nếu không muốn nói là toàn cầu (chả thế mà hầu hết quốc gia trên thế giới đều có từ dân chủ hay cộng hòa ở trong quốc hiệu), nhưng cách thức thực hành, mỗi nơi mỗi khác, tùy theo dân trí và văn hóa của mỗi nước. Giáo sư Melvin Urofski, trong tiểu luận dẫn nhập đã viết: “Mỗi quốc gia phải đưa ra một hệ thống chính quyền thích hợp với văn hóa và lịch sử của mình. Tuy nhiên các tài liệu này đã xác định các nguyên tắc căn bản cần phải có, dưới hình thức này hay hình thức khác, trong tất cả mọi chế độ dân chủ. Chẳng hạn như thể thức chi tiết để làm luật có thể khác nhau rất nhiều, nhưng thể thức nào cũng phải tuân theo cái nguyên tắc căn bản là phải có sự tham gia của dân chúng và dân chúng phải cảm thấy là luật đó là của mình đưa ra.”

Trong lịch sử hơn 2000 năm đã qua của nhân loại, xã hội dân chủ chỉ mới xuất hiện và tồn tại trên 200 năm; theo khảo sát của Freedom House, con số các nước trở thành dân chủ tăng vọt một cách đáng kể trong 3 thập niên vừa qua. Đây là một thí dụ điển hình cho thấy dân chủ là một sự trưởng thành về ý thức chính trị của nhân loại. Không có sự trưởng thành nào mang tính đột biến mà cần nhiều yếu tố nuôi dưỡng. Một cách nào đó, các tiểu luận này giúp chúng ta tìm ra các điều kiện cần và đủ cho công cuộc xây dựng xã hội dân chủ tại Việt Nam.

Học Viện Công Dân

Bản quyền của tất cả những tác phẩm, tài liệu được phiên dịch sang Việt ngữ và đăng tải trên website của Học Viện Công Dân thuộc Học Viện Công Dân. Mọi sử dụng, trích hoặc dùng lại tại nơi khác xin liên lạc với Học Viện và ghi rõ nguồn http://www.icevn.org