I. Mục đích: Khóa BUS 1301 cung cấp các kiến thức căn bản về việc xây dựng và điều hành doanh nghiệp. Chương trình gồm các phần sau:

  • Các mô hình doanh nghiệp: tự làm chủ, công ty cổ phần, v.v.
  • Thực hiện Kế hoạch Kinh Doanh
  • Kế toán Căn bản
  • Quản trị Căn bản
  • Căn bản về Quản trị Chiến Lược
  • Đạo đức Doanh Nghiệp

II. Hình thức: Khoá học được tổ chức theo hình thức hội thảo chuyên đề (seminar), học viên và giảng viên sẽ thảo luận về các đề tài qua phương tiện diễn đàn (forum) trên website của HVCD. Học viên sẽ gửi bài tập, tùy theo bài, về cho giảng viên qua e-mail.

III. Nội Quy: Sau đây là Nội Quy của BUS1301

1. Học viên phải tham dự đều đặn trong suốt quá trình của khóa học bằng cách “log on” vào lớp học ít nhất mỗi tuần một lần.

2. Học viên phải tham gia thảo luận đều đặn về đề tài của mỗi bài, theo câu hỏi được ghi trong bài học.

3. Gửi bài tập về hộp thư của giảng viên theo đúng thời khóa biểu.

4. Học viên vắng mặt quá 3 lần sẽ được coi như tự ý nghỉ học và sẽ không còn được vào lớp học.

5. Tôn trọng sự khác biệt trong quan điểm và ý kiến của người khác và sử dụng ngôn ngữ hòa nhã khi thảo luận.

 

IV. Chứng Chỉ Mãn Khóa: Sau khi mãn khóa và đã hoàn tất mỹ mãn các yêu cầu của khóa học, Học Viện Công Dân sẽ cấp một Chứng Chỉ Mãn Khóa cho học viên.

V. Học Bổng: HVCD có một số học bổng giới hạn dành cho học viên khóa BUS 1301 đã hoàn tất mọi yêu cầu của khóa học, và sẽ dược cứu xét theo nhu cầu và hoàn cảnh của học viên. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với giảng viên khi hoàn tất khóa học.

VI. Ghi Danh: xin đăng nhập vào website và điền đầy đủ chi tiết tại những khung có hoa thị màu đỏ. Sau đó đi xuống khung Chọn lớp học ở gần cuối trang và chọn lớp bạn muốn tham dự. Chức năng ghi danh sẽ được hiển thị khi bắt đầu ghi danh.

Nếu bạn còn những thắc mắc khác thì bấm vào đây