Học Viện Công Dân (HVCD) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, 501 (c) (3), được thành lập vào tháng 10, 2005, với trụ sở chính đặt tại Houston, Texas, USA.

Chương trình của HVCD bao gồm các khóa về Công Dân Học, Quản trị và Lãnh đạo Doanh nghiệp. Các khóa học này được tổ chức theo cả hai hình thức hàm thụ, hoặc tại chỗ cho các đối tượng và doanh nghiệp tại Việt Nam và tại hải ngoại.

Sứ mệnh của Học Viện Công Dân là phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội và minh bạch tại Việt Nam qua chương trình giáo dục công dân, chú trọng vào kỹ năng lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp.

Địa chỉ: 9888 Bissonnet St.; Suite 660; Houston, TX 77036

713-271-2728 (tel)

713-513-5796 (fax)

email: icevn @ icevn.org