Đức Dục

Mười Đức Tính Thiết Yếu Trong Văn Hóa Tây Phương

Đức tính nào được coi là quan trọng nhất để tạo nên nhân cách vững mạnh? Người Hy lạp cổ đại cho là có bốn đức tính quan trọng. Họ xem trí là đức tính chủ đạo, đức tính hướng dẫn mọi đức tính khác. Trí là có óc phán…...

Read more

Đạo Đức và Luân Lý Đông Tây

Đạo Đức và Luân Lý Đông Tây Phan Chu Trinh (Bài diễn thuyết của cụ Phan Chu Trinh diễn tại nhà hội Việt Nam ở Sài gòn, đêm 19.11.1925)(*) Thưa các anh em đồng bào! Anh em đồng bào thấy tôi là người tuổi tác, ở lâu năm bên Pháp…...

Read more

Đừng Sợ: Lòng Can Đảm và Những Nguyên Tắc Đạo Đức Công Dân

“Đừng sợ” Lòng Can Đảm và Những Nguyên Tắc Đạo Đức Công Dân. Clarence Thomas Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ   Lời Giới Thiệu: Bài viết sau đây được trích từ diễn văn của Clarence Thomas, Thẩm Phán Tòa Án Tối Cao, đọc ngày thứ Ba mùng…...

Read more

Bổn Phận Đối Với Bản Thân và Tha Nhân

Mortimer J. Adler, Ph.D. Bổn phận cư xử công bằng với những người chung quanh đòi hòi một cá nhân phải hết sức tránh làm điều gì gây ra tổn thương cho họ, như tước đoạt những thứ họ cần có để tạo nên cuộc sống tốt cho bản thân.…...

Read more

Tại Sao Đức Tính Mạnh Mẽ Lại Cần Thiết Để Sống Một Đời Sống Tốt Lành?

Mortimer Adler, Ph.D.   Khi xem xét vấn đề mà một cá nhân phải giải quyết, ta cần phải xét luôn những hoàn cảnh mà cá nhân đó bị ảnh hưởng bởi thời vận–cả xấu lẫn tốt. Trước khi bàn về cách thức giải quyết vấn đề này như thế…...

Read more

Tại Sao Nước Mỹ Lại Không Dạy Đức Dục?

**** Lời Mở Đầu Đức Dục là một môn học mà hầu như nước nào cũng có, tuy tên gọi có khác nhau tùy theo từng nước; có nước gọi là đạo đức học, có nơi lại gọi là giá trị học. Tại 31 nước Âu châu, có nước bắt…...

Read more

Triết học và Đời sống Tốt đẹp

Mortimer J. Adler, Ph.D. Dù những ý tưởng tôi dùng để trình bày, có thể lúc đầu có vẻ trừu tượng và lý thuyết, nhưng tôi nghĩ quý vị, dù là cá nhân hay đại diện cho tổ chức, sẽ thấy sự phân tích của tôi có giá trị thực…...

Read more