Tin Chính

Quản Trị và Lãnh Đạo

Quản trị và lãnh đạo đã được khoa học hóa và giảng dạy tại các trường đại học về thương mại và doanh nghiệp. Hơn bao giờ hết, với tình hình thực tế tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, doanh nghiệp Việt Nam lại càng cần những kiến thức và kỹ năng này hơn. Học Viện Công Dân tuyển dịch và giới thiệu đến độc giả Việt Nam các tài liệu, sách vở liên quan đến hai lãnh vực quản trị và doanh nghiệp hầu góp phần vào việc xây dựng nền tảng tri thức về doanh nghiệp và thương mại. Song song với việc cung cấp tài liệu, Học Viện Công Dân cũng tổ chức các khóa huấn luyện về quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp hoặc qua hình thức trực tuyến (Internet) hoặc qua huấn luyện tại chỗ, với hy vọng chung sức giải quyết nhu cầu bức thiết này…

Đọc thêm

Người tự nguyện vào trại giam Auschwitz

Người tự nguyện vào trại giam Auschwitz Người hùng đích…

Read more

Ba kiểu Thiếu hiểu biết về Kinh tế

Bạn có biết Cái mà bạn Không biết? Steven Horwitz…

Read more

Nghiên cứu của Freedom House về Phản kháng Dân sự

Eleanor Marchant and Arch Puddington Vào tháng 11 và 12…

Read more

Công Ty Bảo Trợ