Tin Chính

Quản Trị và Lãnh Đạo

Quản trị và lãnh đạo đã được khoa học hóa và giảng dạy tại các trường đại học về thương mại và doanh nghiệp. Hơn bao giờ hết, với tình hình thực tế tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, doanh nghiệp Việt Nam lại càng cần những kiến thức và kỹ năng này hơn. Học Viện Công Dân tuyển dịch và giới thiệu đến độc giả Việt Nam các tài liệu, sách vở liên quan đến hai lãnh vực quản trị và doanh nghiệp hầu góp phần vào việc xây dựng nền tảng tri thức về doanh nghiệp và thương mại. Song song với việc cung cấp tài liệu, Học Viện Công Dân cũng tổ chức các khóa huấn luyện về quản trị và lãnh đạo doanh nghiệp hoặc qua hình thức trực tuyến (Internet) hoặc qua huấn luyện tại chỗ, với hy vọng chung sức giải quyết nhu cầu bức thiết này…

Đọc thêm

Diễn văn nhận giải Nobel Hòa bình của Mục sư Martin Luther King

10 tháng 12, 1964 Thưa Quốc vương cùng các vị…

Read more

Chúng ta Nên LÀM gì đó!

Chúng ta Nên LÀM gì đó! Michael Munger Giáo sư…

Read more

Công Ty Bảo Trợ