Kinh Doanh – Kinh Tế – Chính Trị

Ba kiểu Thiếu hiểu biết về Kinh tế

Bạn có biết Cái mà bạn Không biết? Steven Horwitz Không có điều gì khiến tôi bực mình hơn là những biểu hiện công khai của sự thiếu hiểu biết về kinh tế. Tôi biết rằng không phải chỉ có một mình tôi [bực bội về vấn đề này]. Hãy…...

Read more

Vấn đề Tái phối trí Chính sách Phát triển Kinh tế Việt Nam

Chu Văn Nguyên   1.Giới thiệu Sự tăng trưởng và phát triển của mỗi nền kinh tế, dù đã phát triển, hay trên đà phát triển, hoặc đang chuyển đổi trên thế giới đã trải qua nhiều thăng trầmtrong những thập niên qua. Kết quả là mỗi nền kinh tế…...

Read more

Tuyên ngôn Độc lập: Theo tôi, đến từ Hi lạp

Những ý tưởng cấp tiến đằng sau Tuyên ngôn Độc lập không phải là điều mới JAMES PERON Những ngôn từ xúc động trong Tuyên ngôn Độc lập của Thomas Jefferson nói rằng tất cả mọi người được ban cho các quyền không thể chuyển nhượng. Đối với Jefferson, các…...

Read more

Thị trường Tự do, Pháp trị, và Chủ nghĩa Tự do Cổ điển

RICHARD EBELING Lịch sử của sự tự do và sự thịnh vượng không thể tách rời khỏi sự thực hành của kinh doanh tự do và pháp trị [tinh thần thượng tôn pháp luật]. Cả hai đều là sản phẩm tinh thần của chủ nghĩa tự do cổ điển. Nhưng,…...

Read more

Món Trứng chiên Omelette ở chỗ nào?

LAWRENCE W. REED On ne saurait faire une omelette sans casser des oeufs. Dịch nghĩa: “Ta không thể muốn làm món trứng chiên omellete mà không đập bể trứng.” Khi thốt lên những lời đó năm 1790, Maximilian Robespierre đã hoan nghênh cuộc Cách Mạng Pháp kinh hoàng xảy ra…...

Read more

Ludwig Von Mises: Kinh tế gia, Triết gia, Nhà Tiên tri

Ludwig von Mises[1]: Kinh tế gia, Triết gia, Nhà tiên tri  Ghi chú của chủ biên: Ngày 29 tháng 9 là ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 130 của Ludwig von Mises, kinh tế gia lỗi lạc người Áo, bênh vực cho chủ nghĩa tự do cổ điển và là…...

Read more

Hệ thống Ngân hàng Việt Nam: Bình mới, Rượu cũ

Chu Văn Nguyên Theo những báo cáo rộng rãi của các phương tiện truyền thông quốc tế, các thời báo chính sách, và các tổ chức Bretton Woods, như Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và Ngân Hàng Thế Giới, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được sự tiến bộ…...

Read more

Chủ nghĩa cá nhân và tự do

Chức năng của Nhà nước không gì hơn là bảo vệ người dân EDWARD YOUNKINS 01/01/1998 Edward Younkins là một giáo sư về kế toán và quản trị kinh doanh tại Đại học Dòng Tên Wheeling, Wheeling, West Virginia. Chủ nghĩa cá nhân là quan điểm cho rằng mỗi người…...

Read more

Chúng tôi Muốn Điều Gì?

LGT. Khuynh hướng chính trị vẫn thường được phân loại, theo trục hoành, từ cực tả sang cực hữu. Những người theo phe tả thường được gọi là “tự do” (liberal) hay “cấp tiến,” trong khi những người thuộc phe hữu thường được gọi là “bảo thủ” (conservative). Khuynh hướng…...

Read more

Các Lý tưởng của Chính thể Chuyên chế

James Peron  Thành tựu về Bình đẳng Đòi hỏi Xóa bỏ Tự do Chủ nghĩa xã hội, cùng với các phong trào khác dựa trên chủ nghĩa bình đẳng, thường được nâng lên như một lý tưởng đạo đức. Nhiều người cho rằng xu hướng tiến đến “sự bình đẳng”…...

Read more