I. Mục đích của khóa học

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ

  1. Hiểu những ưu điểm và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp
  2. Hiểu và áp dụng những khái niệm về quản trị
  3. Hiểu và áp dụng những khái niệm về quản trị và lãnh đạo chiến lược
  4. Hiểu tầm quan trọng của đạo đức doanh nghiệp và áp dụng trong doanh nghiệp của riêng mình
  5. Soạn thảo một bản kế hoạch kinh doanh cho bất cứ dự án nào.

Khóa học gồm có 5 tuần:
Tuần Lễ 1: Tổng quan của khóa học
Tuần Lễ 2: Khái niệm về Quản Trị Phần 1
Tuần Lễ 3: Khái Niệm về Quản Trị Phần II
Tuần Lễ 4: Quản Trị và Lãnh Đạo Chiến Lược
Tuần Lễ 5: Đạo Đức Doanh Nghiệp
Tổng Kết và Đánh Giá Khóa Học

II. Hình thức: Khoá học được tổ chức theo hình thức hội thảo chuyên đề (seminar), học viên và giảng viên sẽ thảo luận về các đề tài qua phương tiện diễn đàn (forum) trên website của HVCD. Học viên sẽ gửi bài tập, tùy theo bài, về cho giảng viên qua e-mail.

III. Nội Quy:

  1. Học viên phải tham dự đều đặn trong suốt quá trình của khóa học bằng cách “log on” vào lớp học ít nhất mỗi tuần một lần.
  2. Học viên phải tham gia thảo luận đều đặn về đề tài của mỗi bài, theo câu hỏi được ghi trong bài học.
  3. Gửi bài tập về hộp thư của giảng viên theo đúng thời khóa biểu.
  4. Học viên vắng mặt quá 3 lần sẽ được coi như tự ý nghỉ học và sẽ không còn được vào lớp học.
  5. Tôn trọng sự khác biệt trong quan điểm và ý kiến của người khác và sử dụng ngôn ngữ hòa nhã khi thảo luận.

IV. Chứng Chỉ Mãn Khóa: Sau khi mãn khóa và đã hoàn tất mỹ mãn các yêu cầu của khóa học, Học Viện Công Dân sẽ cấp một Chứng Chỉ Mãn Khóa cho học viên.

V. Học Bổng: HVCD có một số học bổng giới hạn dành cho học viên khóa ENT1301 đã hoàn tất mọi yêu cầu của khóa học, và sẽ dược cứu xét theo nhu cầu và hoàn cảnh của học viên. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với giảng viên khi hoàn tất khóa học. Học viên khóa ENT1301 sẽ nhận được một học bổng $50.00 USD khi hoàn tất các yêu cầu của khóa học (gồm có Dự Án mãn khóa), và học bổng $100.00 USD cho Dự án mãn khóa xuất sắc nhất. Học viên khóa ENT1301 nếu chỉ hoàn tất các yêu cầu của khóa học mà không nộp Dự Án chỉ nhậnđược chứng chỉ mãn khóa mà thôi.

VI. Ghi Danh: xin đăng nhập vào website và điền đầy đủ chi tiết tại những khung có hoa thị màu đỏ. Sau đó đi xuống khung Chọn lớp học ở gần cuối trang và chọn lớp bạn muốn tham dự. Chức năng ghi danh sẽ được hiển thị khi bắt đầu ghi danh.