Tính chất Phi-tự do của Xã hội Dân chủ Cổ Hy-lạp

 

Những nhà dân chủ thời Athens thấu hiểu sâu sắc giá trị của công lý, luật pháp, và quá trình pháp lý. "Người dân Athens không mường tượng mình là một cá thể hoàn toàn không có ràng buộc, thế nhưng họ phân biệt rất rõ ràng lằn ranh giữa cái giới hạn bởi sự tùy tiện theo ý muốn của một người dân khác và cái giới hạn bởi đạo luật vốn được công nhận là đúng lý và do đó được dân chúng tự giác tuân thủ" (Sabine). "Nếu luật pháp được cấu tạo đúng cách trong khuôn khổ đời sống người dân thường, thì sẽ khiến người dân tuân theo luật pháp một cách chính đáng" (Held).

Ludwig Von Mises: Kinh tế gia, Triết gia, Nhà Tiên tri

Kinh tế thị trường, còn gọi là chủ nghĩa tư bản, và kinh tế xã hội chủ nghĩa không thể đi đôi với nhau. Không thể pha trộn được hai hệ thống này với nhau. Không có cái gì gọi là một nền kinh tế vừa xã hội chủ nghĩa vừa tư bản. Thị trường kinh tế là một sản phẩm của một diễn trình tiến triển lâu dài. Nó là một sách lược mà con người đã tiến bộ và áp dụng để tiến từ tình trạng hoang sơ tới văn minh.

Chúng tôi Muốn Điều Gì?

Những người chủ trương duy tự do luôn luôn ủng hộ những hành động tự nguyện.  Bởi vì chúng tôi đều ủng hộ một xã hội sống động, một xã hội tích cực, nên chúng tôi chống lại sự mở rộng quyền lực của nhà nước.

Chính vì chúng tôi muốn con người có cơ hội để đạt được tất cả những tiềm năng cho nên chúng tôi nghi ngờ động cơ hành động và sự hữu hiệu của nhà nước. Sự ép buộc của chính trị làm hỏng tinh thần của con người.

Phương pháp Sư phạm cho Người Lớn

Với sự phát triển của công nghệ, những kiến thức con người đã thủ đắc được chóng trở thành lỗi thời, và để đáp ứng lại những đòi hỏi này, người lớn cũng cần phải tự học tập, hay được huấn luyện để nâng cao khả năng của mình trước những yêu cầu mới của công việc. Phương pháp giảng dạy cho người lớn không thể theo dạng thức truyền thống cổ điển mà phải được thay đổi để phù hợp với học viên (learner, chứ không còn là học sinh nữa) hầu có thể mang lại hiệu năng cao nhất cho người học.

Tự do và Sức mạnh của Tư tưởng

Một người trở thành nạn nhân của bệnh thần kinh Đổ Lỗi khi người đó từ bỏ trách nhiệm là chính mình phải giải quyết vấn nạn của mình. Người đó có thể nói: "Những vấn nạn của tôi thực ra không phải là của tôi, mà là những vấn nạn của xã hội, và nếu xã hội không giải quyết thật lẹ, thì sẽ có chuyện với tôi!"

Chủ nghĩa xã hội phát triển mạnh nhờ vào sự trốn tránh trách nhiệm [của người dân]. Khi người ta mất đi tinh thần độc lập, sáng tạo, và tự tin nơi chính họ, họ trở thành hòn đất sét để cho bạo chúa và độc tài muốn nhồi nắn như thế nào thì làm.

Nền tảng Đạo đức của Chủ nghĩa Tự do

Trong những tác phẩm này, "chủ nghĩa tự do" có nghĩa là những giá trị và định chế được xem là "chính thống" và đã có ảnh hưởng lớn lao đến thế giới phương Tây qua hơn 200 năm. Những điều này gồm có: nam và nữ được xem là tự do và bình đẳng, những quyền cá nhân được bảo vệ, quyền lực của chính quyền bị hạn chế, và chủ nghĩa hiến pháp trị và pháp trị là những định chế không thể thiếu được.

 

Cộng Hòa: Dẫn Giải

Socrates tiếp tục, muốn hiểu ý nghĩa thực sự của giáo dục  như đã miêu tả, ta hãy hình dung một số người từ khi sinh ra đời đã bị xích trong hang động dưới mặt đất, lưng xoay lại lối vào cửa hang, sau lưng lửa bốc ngùn ngụt, giữa đống lửa và tù nhân có con đường, dọc con đường có bức tường, bức tường chạy dài che khuất người đang cất bước, nhưng để hình bóng đồ vật họ đội trên đầu do ánh lửa rọi chiếu hắt lên bức tường xoay mặt về phía tù nhân, đối với họ hình bóng đó có vẻ là thực. Bây giờ giả dụ được cởi xích có người trong bọn đi lên nhìn ánh sáng mặt trời, dần dần quen với vật dụng xung quanh, rồi chẳng bao lâu học cách thực sự sử dụng số đồ vật đó. Người như thế đối với đám tù nhân cũng như triết gia được giáo dục đúng cách đối với đa số con người được giáo dục nửa vời. Nếu trở lại hang động, ngồi vào chỗ cũ, làm việc cũ, trước hết người đó sẽ bị đám tù nhân chê cười y  như triết gia là đề tài cho đám đông giễu cợt.

Sự Nhiệm màu của Cộng tác

Làm sao mà mỗi ngày hàng triệu người này có thể cộng tác với hàng triệu người khác để đem bánh tới tiệm cà phê ở góc đường của quý bạn ? Không có một văn phòng nào, không có một cơ quan chính quyền nào, hay một guồng máy trung ương nào làm phát sinh ra những sự giao dịch thương mại. Không ai thấy cả mạng lưới nối kết hệ thống đó.

 Syndicate content