Bình Đẳng và Dân Chủ

Khi chúng ta nói về bình đẳng dân chủ, thì tự nhiên một vấn đề sẽ được đặt ra: bình đẳng về cái gì? Bình đẳng dân chủ không có nghĩa là bình đẳng về mọi thứ. Có nhiều bất bình đẳng không có liên hệ gì tới dân chủ. Theo giáo sư Dahl thì chính cái luận lý về bình đẳng "chính trị", chứ không phải bình đẳng nào khác, ảnh hưởng tới sự phát triển của các tư tưởng dân chủ và các thể chế dân chủ. Dahl định nghĩa luận lý về bình đẳng chính trị là điều tin tưởng rằng "tất cả các thành viên trong một tổ chức tập thể đều có đủ tư cách để tham gia cũng như những người khác vào trong việc quản trị tổ chức đó," và "không có một thành viên cá nhân nào, hay là một số thành viên thiểu số, có thể coi rằng có tư cách rõ rệt hơn để cho một hay vài người trong nhóm đó có thể được phép cai trị tất cả tổ chức."  Sau đó, Dahl lập luận rằng chính quyền dân chủ là hoàn toàn theo đúng luận lý về bình đẳng chính trị.

Sự xung đột của các tư tưởng kinh tế

Keynes là người đứng hàng đầu chủ trương quan điểm rằng chính phủ cần phải kiểm soát nhiều hơn đối với ngành kinh tế. Hayek là người đứng hàng đầu chủ trương quan điểm rằng chính phủ cần phải bớt kiểm soát các lực của thị trường. Cả hai người đều là đại diện rất hữu ích cho hai phe đối lập bởi vì cả hai người đều có ảnh hưởng, chứ không phải bởi vì họ có một lập trường hoàn toàn đối nghịch.

Vài Suy nghĩ về Tuyên ngôn Giáo dục của Nhóm Paideia

Mortimer Adler và Nhóm Paideia quan niệm mục đích của giáo dục phổ thông (từ mẫu giáo tới lớp 12), nhất là trong thời hiện đại, như sau: phát triển mỗi người trở nên một công dân độc lập về tư tưởng, độc lập về kinh tế, và có trách nhiệm với bản thân và xã hội.

Thế nào là một công dân độc lập về tư tưởng? Ngoài khả năng biết đọc và biết viết, một học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông phải có được những kiến thức căn bản và khả năng lý luận, phân tích, và đối chiếu để tự chính mình rút ra được những kết luận trong những thông tin đa chiều của thời đại hiện nay. Thế nào là một công dân độc lập về kinh tế? Một công dân độc lập về kinh tế là người có một nghề lương thiện--mà nghề đó không cần tới bằng đại học--để sinh sống bằng khả năng của chính mình. Và thế nào là một công dân có trách nhiệm với bản thân và xã hội? Ngoài kiến thức và khả năng nêu trên, một công dân có trách nhiệm sẵn sàng tham gia vào sinh hoạt chính trị của quốc gia như bầu cử, ứng cử,...và những sinh hoạt cộng đồng khác tùy theo khả năng.

Các Bài học từ Solyndra

Khi chính phủ bắt đầu tham gia, và trên thực tế, coi như là người cùng ký vay nợ, thì sự kiện này cũng không làm mất đi những sự nghi ngờ nguyên thủy của người đầu tư. Trái lại, nó chỉ khiến cho những người đóng thuế ở trong một thế kẹt, bị thiệt hại nếu có sự gì trục trặc, trong khi đó những người đầu tư tư nhân lại được lợi nếu mọi sự đều tiến triển tốt đẹp. Trường hợp của Solyndra còn rắc rối hơn nữa, bởi vì phần lớn các số tiền cho vay có bảo đảm của chính quyền liên bang lại là số tiền trực tiếp đưa ra từ Ngân Hàng Tài trợ Liên bang, là một bộ phận của Bộ Tài Chánh.

Tại sao cần đọc các tác phẩm cổ điển về kinh tế?

 Việc sử dụng lịch sử trí thức để áp dụng vào thực tế là một hậu quả tiếp diễn từ ý tưởng cho rằng tất cả những điều gì quan trọng trong quá khứ chưa hẳn là đã được ghi nhận trong hiện tại, và với tư tưởng rằng tìm hiểu và khai thác quá khứ có thể đưa ra các ý niệm mở đường cho việc xây dựng những lý thuyết hữu hiệu cho ngày hôm nay. Khi trở lại những con đường cũ, chúng ta có thể tìm thấy những ngõ cụt, những chỗ bí ở trong trào lưu tư tưởng hiện tại, khiến chúng ta phải ngược lại cái thời điểm sớm hơn khi chúng ta đã lựa chọn con đường đi, và do đó chúng ta có thể nhận được con đường mà đáng lẽ chúng ta đã phải theo.

Lẽ Thường - Phần III: Vài Suy Nghĩ về Tình Trạng Chính Trị Hiện Tại của Nước Mỹ

Nhưng, có người sẽ hỏi, ai sẽ là Vua của nước Mỹ? Tôi xin trả lời. Bạn ơi, nhà vua này ngự trị ở bên trên và không gây ra những sự tác hại như Hoàng gia hung ác của Anh quốc. Nhưng để không mất đi phần trang trọng của thế tục, hãy long trọng chọn một ngày dành riêng ra để công bố Hiến Chương; hãy để Hiến Chương này thay chỗ của luật thánh, lời của Thượng Đế; hãy đặt lên trên đó một vương miện để cho thế giới biết rằng, trong giới hạn của cái chế độ quân chủ mà ta chấp thuận được, thì tại Mỹ LUẬT LÀ VUA. Vì nếu trong những chính quyền tuyệt đối, Nhà Vua là luật, thì ở những nước tự do Luật phải là Vua, và không có ai trên hết nữa. Nhưng để tránh những sự lạm dụng có thể xảy ra, khi nghi lễ công bố Hiến Chương đã chấm dứt, thì cái vương miện này nên được đập tan và rải ra cho quần chúng, tức là những người nắm thực quyền.

DÂN CHỦ LÀ MỘT PHƯƠNG TIỆN, KHÔNG PHẢI LÀ CỨU CÁNH

Đối với người Tây phương dân chủ có nghĩa là dân chủ tự do, tức là một hệ thống chính trị có những đặc điểm không những là bầu cử tự do và công bằng, mà còn có sự cai trị theo luật pháp, sự phân quyền và sự bảo vệ các quyền tự do căn bản về ngôn luận, hội họp, tôn giáo và sở hữu tài sản. Tuy nhiên, cái tập hợp các quyền tự do đó - chúng  ta có thể gọi là quyền tự do theo hiến pháp - tự nó không có liên hệ gì tới dân chủ.  Thực ra các quyền tự do đó không phải lúc nào cũng đi đôi với dân chủ, ngay cả trong các nước Tây phương. Chính Adolf Hitler đã trở thành quốc trưởng Liên bang Đức qua một cuộc bầu cử tự do. (The Future of Freedom)

Aung San Suu Kyi -- Diễn văn nhận Giải Nobel Hòa bình

Tôi dùng chữ "tử tế hơn" với sự cân nhắc thận trọng; có thể nói đó là một sự cân nhắc thận trọng qua nhiều năm. Về những ngọt ngào trong nghịch cảnh, và có thể nói điều đó không xảy ra nhiều lần, tôi đã tìm ra được một chất ngọt ngào nhất, quý báu hơn mọi thứ trên cõi đời này, đó là bài học về giá trị của sự tử tế của con người. Mỗi ân cần, dù nhỏ hay lớn mà tôi nhận được, đều thuyết phục tôi là trong thế giới của chúng ta, sự tử tế đó quả là hiếm hoi. Tử tế là đáp ứng bằng sự nhạy cảm và ân cần của con người trước hy vọng và nhu cầu của những kẻ khác. Chỉ một chút tử tế thôi cũng có thể giảm được nỗi đau của một trái tim nặng trĩu. Lòng tt có th thay đi cuc sống ca con người. Na Uy là tấm gương sáng cho lòng tốt bằng cách cung cấp tổ ấm cho những kẻ tha phương trên quả đất, sẵn sàng giúp nơi trú ẩn cho người bị cắt đứt mối dây neo an toàn và tự do với quê quán của họ.

 Syndicate content