Giáo Dục

Giáo Dục

Nói một cách tổng quát, giáo dục gồm hai phần: dạy và học. Riêng về phần dạy, có hai phần quan trọng; đó là dạy cái gì? và dạy như thế nào? “Dạy cái gì?” nói đến chương trình giáo dục, và tuy các nước trên thế giới có khác nhau về trình độ kinh tế và văn minh, chương trình giáo dục phổ thông cũng gần giống như nhau: một tập hợp những kiến thức mà học sinh phải “học.” “Dạy như thế nào?” nói đến phương pháp giảng dạy, và phương thức giảng dạy lại khác nhau rất xa, tùy vào triết lý giáo dục do sự chọn lựa của từng quốc gia.

Về phần học, lại có hai câu hỏi quan trọng cần trả lời là “học như thế nào?” và “học để làm gì?” Học có phải là chỉ thu thập kiến thức đã được chọn lựa sẵn trong chương trình giáo dục và “trả” lại cho thầy trong những kỳ thi? Học sinh đi học để thi đậu lấy mảnh bằng làm phương tiện tiến thân, học chỉ để mà học, hay học để ứng dụng và đóng góp cho xã hội?

Tất cả những câu hỏi này là những câu hỏi then chốt giúp cho việc xây dựng một nền giáo dục phổ thông cho một nước.

Những nước kỹ nghệ tiên tiến, trong hơn một thế kỷ qua, hiển nhiên đã đạt được những thành quả to lớn về khoa học, kỹ thuật và nhân văn. Nhưng đứng trước những thách thức mới của kỷ nguyên tin học và toàn cầu hóa, cũng đang phải hoạch định lại chính sách giáo dục ngõ hầu có thể đối phó hữu hiệu với những thách thức này. Do đó, Chuyên mục Giáo Dục được mở ra để giới thiệu đến bạn đọc những bài viết, tiểu luận,  phương pháp và triết lý giáo dục đã và đang được áp dụng tại các nước trên thế giới. Học Viện Công Dân sưu tầm, tuyển dịch và đăng tải những danh tác về giáo dục thuộc cả hai lãnh vực lý thuyết lẫn thực hành tại các nước tiên tiến với hy vọng rằng những tác phẩm này sẽ góp phần vào việc xây dựng nền tảng giáo dục và tri thức cho VN.

Học Viện Công Dân xin mượn lời của nhà bác học vĩ đại Newton để tóm tắt quá trình trưởng thành tri thức của nhân loại qua câu nói bất hủ: “Sở dĩ tôi nhìn xa hơn những người khác, đó là vì tôi được đứng trên vai của các bậc vĩ nhân.”

Học Viện Công Dân ước mong nhận được những góp ý của quý độc giả. Xin liên lạc với học viện qua địa chỉ info@icevn.org

Bản quyền của tất cả những tác phẩm, tài liệu được phiên dịch sang Việt ngữ và đăng tải trên website của Học Viện Công Dân thuộc Học Viện Công Dân. Mọi sử dụng, trích hoặc dùng lại tại nơi khác xin liên lạc với Học Viện và ghi rõ nguồnhttp://www.icevn.org/