Tin & Sự Kiện

Khóa Doanh Nghiệp Căn Bản

Khóa Doanh Nghiệp Căn Bản ENT-417 sẽ được khai giảng ngày 15 tháng 11, 2017. Thời hạn ghi danh: 17/10-08/11/17. Học trình 6 tuần, từ 15/11 – 20/12/17.

Ghi danh tại đây. Bấm vào link Lớp Doanh Nghiệp ENT1301, rồi bấm vào link Create new account.