Tin & Sự Kiện

Những thắc mắc khác — FAQ

1. Làm sao để tôi có thể ghi danh học các lớp học trực tuyến? Khi đến ngày ghi danh, bạn chỉ cần vào phần tiếng Việt của ICEVN website và bấm vào link Ghi danh tại đây, rồi trả lời các câu hỏi có dấu hoa thị màu đỏ.

2. Sau khi đã ghi danh trên mạng, làm sao tôi biết được là HVCD đã nhận được đơn ghi danh của tôi?

Sau khi hoàn tất ghi danh, HVCD sẽ gửi cho bạn một email và mật khẩu tạm trong vòng 2 phút. Sau đó, Ban Sinh viên Vụ sẽ gửi cho bạn một email thông báo tư cách học viên để tham dự khóa hàm thụ. Chỉ sau khi nhận được thông báo chấp thuận bạn mới có thể log on, dùng mật khẩu tạm, để đổi lại mật khẩu theo ý bạn cho dễ nhớ. Xin nhắc là bạn cần cung cấp một địa chỉ email đúng, nếu không, bạn sẽ không nhận được email thông báo mật khẩu tạm. Nếu bạn không nhận được email thông báo mật khẩu tạm, xin vui lòng log-on trở lại và điều chỉnh lại email nếu bạn ghi sai.

3. Sau khi nhận được hồi báo từ HVCD về việc ghi danh, khi nào thì tôi có thể bắt đầu tham gia khóa học?

Kể từ ngày khai giảng bạn có thể truy cập các bài vở liên quan đến khóa học. Trước ngày khai giảng 1 tuần, HVCD sẽ liên lạc với bạn và thông báo các việc cần làm trước khi khóa học bắt đầu, như thực hiện bản thăm dò khả năng, và hướng dẫn khi học trực tuyến.

4. Thế nào là khóa học trực tuyến? Sẽ có giảng viên đứng lớp trực tuyến hay là dùng thể thức khác trong khi học?

Hình thức hàm thụ trực tuyến dùng phương tiện Internet, học viên sẽ nhận được bài vở tài liệu đã được đăng tải trên website của HVCD. Trong hiện tại khóa học hàm thụ của HVCD chưa sử dụng phương tiện thính-thị (Video-Audio) và có giảng viên đứng lớp trực tuyến.

5. Xin cho biết trình tự các bước trong việc tham gia khóa học trực tuyến thế nào để có thể hoàn tất khóa học như mong muốn?

Sau khi trở thành học viên chính thức, bạn sẽ vào mục Các Khóa học Trực tuyến Giáo dục Công dân hoặc BUS, và hạ tải hoặc đọc trực tiếp bài giảng trên mạng. Bạn chỉ cần đăng nhập mỗi tuần một lần để lấy bài mới và gửi câu trả lời của bạn cho câu hỏi thảo luận qua Diễn Đàn (Forum) trên mạng của HVCD, hoặc gửi bài tập về cho giảng viên theo email riêng.

6. Tôi có phải làm bài kiểm sau mỗi bài học hay không? Nếu có thì bao lâu sẽ có một bài kiểm?

Tùy theo từng lớp, thông thường là sau mỗi tuần. Tuy nhiên, mỗi tuần đều có câu hỏi thảo luận và học viên phải tham gia vào phần Thảo Luận qua Diễn Đàn (Forum) để đóng góp ý kiến vào câu hỏi thảo luận cho mỗi bài.

7. HVCD lượng định xem mức tiếp thu của học viên trong khóa học như thế nào?

– Vì các khóa học đều là hội thảo chuyên đề nên sẽ không có bài thi; tuy nhiên, học viên sẽ đóng góp ý kiến, quan điểm qua phần thảo luận về đề tài của mỗi tuần. Mục đích của mọi khóa học của HVCD là ÁP DỤNG được các kiến thức và kỹ năng thu nhận được trong khóa học; do đó, để nhận được Chứng Chỉ Tốt Nghiệp của HVCD, học viên sẽ soạn một Bài Thực Hành (Dự án Mãn khóa) nhằm áp dụng vào thực tế các kiến thức và kỹ năng thu nhận trong khóa học.

– Những học viên tham gia đầy đủ các bài học và thực hiện đầy đủ các quy định như: vào lớp mỗi tuần, thảo luận trên Diễn đàn, làm và nộp bài tập (nếu có, tùy theo lớp) sẽ nhận được chứng chỉ mãn khóa. Những học viên thực hiện Dự Án cuối khóa (hoàn chỉnh sau khi được giảng viên gópý) sẽ nhận được học bổng theo như phần 10 bên dưới.

8. Lệ phí ghi danh của khóa học là bao nhiêu?

Các khóa học của HVCD đều miễn phí. Khóa CDH430 nhằm cung cấp thêm cho học viên Việt Nam những kiến thức và đạo đức công dân cùng các kỹ năng về sinh hoạt công dân để có thể sinh hoạt hữu hiệu hơn trong xã hội. Khóa ENT 1301 nhằm cung cấp thêm cho học viên Việt Nam các kiến thức căn bản về kinh doanh, quản trị và kinh tế để có thể áp dụng trong doanh nghiệp hay để học lên trình độ cao hơn trong tương lai.

9. Có giới hạn bao nhiêu học sinh một khóa học hay không? Nếu có thì là bao nhiêu người?  

Vì là học online, HVCD không giới hạn số học viên trong một khóa, nhưng chỉ nhận học viên cho đến hạn chót ghi danh mà thôi.

10. Nếu tôi ghi danh học từ Việt Nam, tôi sẽ được trợ giúp gì không? Điều kiện trợ giúp ra sao?

  • HVCD sẽ trợ cấp một học bổng $150.00 USD, học bổng này chỉ dành cho học viên theo học khóa CDH430 và đang cư ngụ ở Việt Nam, sau khi đã hoàn tất các yêu cầu của khóa học và nộp Bài Thực Hành khi mãn khóa.
  • Học viên khóa ENT 1301 sẽ nhận được một học bổng $50.00 USD khi hoàn tất các yêu cầu của khóa học (gồm có Dự Án mãn khóa), và học bổng $100.00 USD cho Dự án mãn khóa xuất sắc nhất. Học viên khóa BUS1301 nếu chỉ hoàn tất các yêu cầu của khóa học mà không nộp Dự Án chỉ nhậnđược chứng chỉ mãn khóa mà thôi.